top of page

Ilma-vesilämpöpumpun hinta

Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän hinta omakotitaloon

Urakkahinta on yleensä avaimet käteen -periaatteella välillä 14 000 - 17 000€, kun puhutaan jokseenkin normaalin kokoisesta omakotitalosta. Pidettäköön normaalina alle 250m2 kokoista taloa. 

Isomman talon kohdalla maksaa enemmän, kuten luultavasti ison talon omistaja arvaakin. Vertaa esim. iso talo--> iso katto-->isompi lasku kattoremontista. Yhtä lailla iso talo-->isompi lämmitystehon tarve-->isompi laitteisto-->isompi lasku remontista. 

Ns. ilma-vesilämpöpumpun peruspaketissa on yleensä merkistä riippumatta 9kw sähkövastus, noin 8kw tehoinen ulkoyksikkö ja käyttöveden tilavuus 200l tienoilla. 

Vesi-ilmalämpöpumpun hintaan vaikuttavat tekijät omakotitalossa

Talon koko ja nykyinen energiankulutus

Näitä tarkastellaan aina yhdessä. Tarvittavan laitteiston teho vaikuttaa hintaan eniten. Vaikka talot olisivat näennäisesti saman kokoisia, voidaan 120m2 70-luvun patterilämmitteiseen taloon tarvita tuplasti enemmän lämmitystehoa, kuin saman kokoiseen 2010-luvun lattialämmitteiseen taloon. 

Asiakkaan ilmoittama kulutuslukema voi olla epätarkka, esim. "tässä menee noin 3000l öljyä vuodessa". Tämän lisäksi tehtävänämme on selvittää, mitä muita lämmönlähteitä käytetään. Yleisesti näitä on esimerkiksi ilmalämpöpumppu, takka ja sähköinen lattialämmitys osassa taloa. Tästä syystä talon kokoa (eli lämmitettäviä kuutioita) verrataan yleisesti tiedettyihin kulutuksiin. Näihin on olemassa omat mitoitusohjelmat, jotka myyjällä on syytä olla käytössään. 

 

Yllä mainittu vertailu on tärkeää, koska ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän on kyettävä pitämään talo lämpimänä, vaikka ilmalämpöpumppu hajoaisi ja poltettavia puita ei olisi.  

Entisen lämmitysjärjestelmän purkukustannukset

Normaalikokoisen öljykattilan nostaminen ulos on kevyempi urakka kuin massavaraajan purku. Massavaraaja joudutaan usein leikaamaan palasiksi ja kantamaan pala kerrallaan ulos. 

Öljysäiliön purkukustannukset riippuvat paljon siitä, onko kyseessä maan alle upotettu metallisäiliö vai lämmönjakohuoneessa sijaiseva 1500 litran muovisäiliö. 

Lämpimän käyttöveden määrä

Lämpimällä käyttövedellä tarkoitetaan sitä kuumaa vettä, mikä tulee hanoista tai suihkusta. Normaalisti sen määrä on noin 200l, joka riittää 4-5 aikuiselle normaalikäytössä. Erityistapauksissa (esim. iso amme, iso perhe) määrää voidaan helposti kasvattaa 300-500 litraan, jos tila antaa myöten.  

 

Lämpimän käyttöveden kierto

Lämpimän käyttöveden kierrolla tarkoitetaan sitä, että käyttövesiputkistossa on yksi erillinen piiri, jossa kiertää kuuma käyttövesi. Tämän hyöty on se, että kauimmaisessakin vesipisteessä hanasta tai suihkusta tulee heti kuumaa vettä. Joissakin tapauksissa kiertoon on yhdistetty ns. rättipatteri tai vanhemmissa kohteissa lattialämmitys. 

Kierto kuluttaa energiaa suhteellisen paljon ja ilma-vesilämpöpumppuun yhdistettynä se sekoittaa lämpimän käyttöveden kerrostuman varaajassa sekä viilentää sitä. Tästä syystä LKV-kiertoon asennetaan monesti erillinen varaaja/lämmitin. 

Lämmönjakojärjestelmä

Tällä tarkoitetaan sitä, että millä tavalla lämpö jaetaan taloon. Yleensä se tehdään pattereilla (radiaattorit) tai lattialämmityksellä. Jos talossa sattuu olemaan nämä molemmat, vaatii se joissain tapauksissa erityisjärjestelyjä, koska pattereihin ajetaan paljon kuumempaa vettä kuin lattialämmitykseen. 

Puskurivaraaja 

Lähtökohtaisesti puskurivaraajaa suositellaan jokaiseen kohteeseen, mutta se ei ole pakollinen. Puskurivaraajan oikeastaan ainut huono puoli on se, että se maksaa latauspumppuineen ja asennuksineen hiukan toista tonnia. 

Hyvät puolet: Optimoi lämpöpumpun toimintaa varmistamalla riittävän kierron järjestelmässä, vähentää katkokäyntiä sekä ehkäisee patterien napsuntaa. Todennäköisesti pidentää VILPin elinikää pitkällä tähtäimellä. 

Sähköt

Kohteessa täytyy tarkistaa, että onko sähkökeskuksessa riittävästi vapaita tai vapautuvia sulakepaikkoja ilma-vesilämpöpumpulle. Mikäli ei ole, niin keskusta täytyy laajentaa. Omakotitalossa tavanomaiset 3 x 25A pääsulakkeet riittävät lähes kohteissa. Mikäli taloon on hankittu sähköauton latausasema, täytyy tämä huomioida sähköjen riittävyydessä. 

Ulkoyksikön sulatusveden viemäröinti

Ulkoyksikkö tuottaa vettä lämmittäessä taloa. Tämä vesi johdetaan yleensä sisälle viemäriin. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voidaan vesi johtaa sadevesiviemäriin tai kaivaa imeytyskenttä, niin sanottu kivipesä. Kivipesän rakentaminen tai pitkät vedot poistoputkessa nostavat kustannuksia. 

Tilat ja oviaukot

Kustannuksiin vaikuttava tekijä, jos tilat tai oviaukot ovat normaalia pienemmät. 

Lämmönjakohuoneen lämmitys

Öljy- tai kaasukattila sekä massavaraaja pitävät lämmönjakohuoneen yleensä jopa kuumana. Ilma-vesilämpöpumppu sen sijaan luovuttaa lämpöä ulospäin vain vähän ja yleensä tila kylmenee. Kohteesta riippuen voi olla järkevää asentaa tilaan lämmitin. 

ilmavesilämpöpumppu hinta laskuri.JPG

Testaa hinta-laskuriamme! 

Ilma-vesilämpöpumpun hinta omakotitaloon nykyisen lämmönlähteen rinnalle

Joissain tilanteissa asiakas haluaa jättää hyväkuntoinen öljy- tai kaasukattilan käyttöön ja asennuttaa rinnalle ilma-vesilämpöpumpun.

 

Tämä tulee halvemmaksi kuin koko järjestelmä. Kustannukset liikkuvat 11 000-12 000 € välillä avaimet käteen -palveluna kun puhutaan jokseenkin normaalin kokoisesta omakotitalosta. Pidettäköön normaalina alle 250m2 kokoista taloa. 

Järjestelmän etuna on se, että molemmista otetaan parhaat puolet käyttöön. VILPillä lämmitetään silloin, kun hyötysuhde on parhaimmillaan ja öljyllä/kaasulla silloin kun tarvitaan paljon lämmitystehoa (kovalla pakkasella). 

Huonona puolena pidetään, että järjestelmä monimutkaistuu eikä ilma-vesilämpöpumpun lämmitystä voida (yleensä) käyttää lämpimän käyttöveden tuottamiseen. 

Säästöt eivät ole aivan yhtä suuret kuin täydessä järjestelmän vaihdossa, mutta toisaalta systeemi antaa vapauden valita kulloisenkin lämmitystavan halvimman mukaan. 

Ilma-vesilämpöpumpun hinta, tuet hankintaan

Muista, että saat hankintaan merkittävää tukea valtiolta! Nämä vähentävät hankintakustannusta 2000-7000 eurolla.  Tukimuodoista kerrottu lisää alla. 

- kotitalousvähennys

- Ely-keskuksen tuki

Voit saada vain yhtä tukea. 

Kotitalousvähennys

Tämä on vanha tuttu, ollut käytössä jo vuodesta 2001. 

Saat vähentää 40% työn osuudesta, jos olet ostanut työn yritykseltä. HUOM. Mikäli luovut öljylämmityksestä, saat vähentää 60%! 

Lue lisää verottajan sivuilta täältä.

Käytännössä saat normaalissa okt-kohteessa takaisin 2000-3000 euroa. 

Ely-keskuksen tuki

Ely-keskuksen tuki on tarkoitettu öljy- ja kaasulämmityksestä luopujille ja se on 4000€. 

Lue lisää täältä

Ilma-vesilämpöpumpun hinta koostuu laitteistosta ja asennuksesta

Laitteisto sisältää tavanomaisesti
- sisä- ja ulkoyksikön
- maatelineen ulkoyksikölle
- Sulatusveden ohjaukseen tarvittavan keräyskaukalon ja poistoputken
- sulanapitokaapelit kaukaloon ja poistoputkeen
- sisäänrakennetun ja/tai erillisen sähkövastuksen
- mahdollisen puskurivaraajan ja latauspumpun
- tarvittavat venttiilit ja suodattimet, mm. syöttösekoitusventtiili, kaksoisventtiili järjestelmän täyttöön, järjestelmän sulut. 
- uudet sähkönsyöttökaapelit turvakytkimineen ja niihin liittyvät tarvikkeet (sulakkeet, sulakepohjat yms. vähän kohteesta riippuen)

Suurin yksittäinen kustannuserä laitteistossa on sisä- ja ulkoyksikkö. Näitä käsitellään yleensä yhtenä kokonaisuutena, mutta järjestelmää muokataan tietenkin kunkin kohteen tarpeen mukaan. 

Asennus sisältää tavanomaisesti 
- vanhan lämmityslaitteiston purun ja kierrätyksen
- uusien laitteiden siirron laitetilaan
- lämmönjakokytkennät laitetilassa
- käyttövesikytkennät laitetilassa
- ulkoyksikön telineen asennuksen ja tarvittavan maanmuokkauksen
- tarvittavat sähkötyöt
- kylmäaineputkien asennuksen sisä- ja ulkoyksikön välille
- kylmäaineputkiston koeponnistus ja tyhjiöinti
- verkoston täyttö ja ilmaus
- käyttöönotto ja käytöopastus

Ecodan_EHST20D-YM9D_SWM80YAA_paketti.jpg
bottom of page