top of page

Talossa kylmä? Tarkista ensin nämä!

Päivitetty: 1. helmik.

Tarkistuslista vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän ongelmien selvittämiseksi:


  1. Patteri- ja lattialämmitystermostaatit: Varmista, että termostaatit ovat riittävän auki. Suljetut termostaatit voivat estää lämmön virtaamisen.

  2. Venttiilien kunto: Tarkista, ovatko patteri- tai lattialämmitysventtiilit jumissa. Varmista, että ne liikkuvat vapaasti ja säätelevät lämmön virtausta oikein.

  3. Paine verkostossa: Tarkista lämmitysverkoston paine. Liian alhainen tai korkea paine voi vaikuttaa järjestelmän suorituskykyyn. Varmista, että paine on asetusten mukainen.

  4. Ilma verkostossa: Tarkista, onko lämmitysverkostossa ilmaa. Ilma verkostossa aiheuttaa tehottomuutta ja haittaa lämmön siirtymistä.

  5. Vikakoodit: Tutki lämmityslaitteen näyttöä tai ohjauspaneelia mahdollisten vikakoodien varalta. Vikakoodit voivat antaa vihjeitä mahdollisista ongelmista.

  6. Mutasihdit: Tarkista, ovatko mutasihdit tukossa, jos laitteistossa sellaiset on. Tukkeutuneet mutasihdit voivat estää veden virtaamisen ja heikentää lämmitysjärjestelmän suorituskykyä.

  7. Lämpötila-asetukset: Varmista, että lämpötila-asetukset ovat oikein ja lämmönlähteestä lähtee tarpeeksi kuumaa vettä verkostoon.

  8. Sulakkeet: Tarkista, että lämmitysjärjestelmän sulakkeet ovat ehjät. Myös laitteiston sisällä voi vikavirtasuojia yms, tarkista nekin

  9. Kiertovesipumppu: Tarkista, että kiertovesipumppu toimii. Ilman sitä lämmönlähteestä lähtevä kuuma vesi ei pääse pattereihin tai lattialämmityskiertoon.


Lämpöpumppulaitteistoissa on monesti kannattavaa käyttää laittesto virrattomana muutaman minuutin ajan vian korjauksen jälkeen.


Comments


bottom of page