top of page

Hallituksen talousarvioesitys nostaa öljylämmityksen hintaa

Marinin hallituksen tänään tekemät linjaukset tulevat nostamaan lämmityspolttoaineiden verotusta nettomääräisesti 105 miljoonalla eurolla vuoden 2021 alusta.


Lämmityspolttoaineiden, kuten esimerkiksi kivihiilen, maakaasun ja polttoöljyn, verotusta korotetaan nettomääräisesti 105 miljoonalla eurolla vuoden 2021 alusta. Osana lämmityspolttoaineiden veron korotusta turpeen verotus kiristyy 2,7 eurolla megawattituntia kohden. Turpeen verotuksessa otetaan käyttöön vuodesta 2022 lähtien lattiahintamekanismi, joka varmistaa, että yhdessä päästöoikeuden hinnan kanssa turpeen energiakäyttö vähintään puolittuu hallitusohjelman mukaisesti vuoteen 2030 mennessä. Mekanismin yksityiskohdista päätetään kehysriihessä 2021 asiantuntijavalmistelun esityksestä. Hallitus käyttää osan oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) turvetta korvaavien investointien tukemiseen. Lisäksi samasta rahastosta tuetaan taloudellisesti elinkeinonsa menettävien turveyrittäjien ja -työntekijöiden sopeutumista ja laajasti kohdealueiden elinkeinotoiminnan monipuolistumista.


Samanaikaisesti öljylämmityksestä luopumiseen 4 000 euron avustus ELY-keskukselta


Eduskunta hyväksyi 26.6.2020 uuden tuen öljylämmitteisten pientalojen lämmitysremonteille. Kun öljystä siirrytään maalämpöön tai ilma-vesilämpöön, avustusta myönnetään 4 000 euroa. Avustus on osa koronakriisin jälkeistä kestävää elvytystä.


Avustushaku avautuu alustavien tietojen mukaan syyskuussa 2020, mutta avustusta voi saada kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Urakan on oltava valmis, maksettu, ja maksuhakemuksen perillä 18.11.2022 mennessä. Avustuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan ELY-keskus.


Tee hyvä päätös nyt ja vaihda öljylämmitys ilma-vesilämpöpumppuun ja hyödynnä sekä ELY-keskusten myöntämä tuki että varmistat edullisemman lämmityksen vuoden 2021 alusta!

Comments


bottom of page